Strona główna

Instrukcja dla kandydata:
 1. Zarejestruj się w systemie IRK2 (opis)
 2. Wybierz kierunek studiów, który Cię interesuje i zapisz się (opis)
 3. Po zapisaniu się na studia, obowiązkowe jest przesłanie zdjęcia - jak w dowodzie osobistym, zgodnie z ustawą Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018r (bez zaakceptowanego przez PWSTE zdjęcia nie można wydrukować i złożyć ankiety osobowej w punkcie rekrutacyjnym, co w konsekwencji uniemożliwi rekrutacje na studia)
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na wskazany w systemie indywidualny numer konta (miejsce publikacji)
 5. Dostarcz do Centrum Obsługi Studenta wszystkie wymagane dokumenty
 6. Czekaj na decyzje wpisania na listę przyszłych studentów
 7. W przypadku rezygnacji z kierunku, zaznacz to w systemie IRK2, jeżeli taka opcja w systemie nie będzie już dostępna poinformuj o swojej rezygnacji Centrum Obsługi Studenta (opis)
Instrukcja rekrutacji:
 1. Wstępne informacje dla kandydatów na studia
 2. Uzupełnienie formularza z podstawowymi danymi osobowymi
 3. Rekrutacja na studia I stopnia
 4. Rekrutacja na studia II stopnia
 5. Dodatkowe dane do wprowadzenia przez kandydata zagranicznego
 6. Ustalenie priorytetów na studia
 7. Rezygnacja z kierunku studiów

Lokalizacja Centrum Obsługi Studenta